Lánycsók Községi Könyvtár

Bemutatkozunk

69/564011

konyvtar@lanycsok.hu

Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait, műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa. E jogok gyakorlásának érdekében a helyi önkormányzat nyilvános könyvtárat működtet. A könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését. Ennek érdekében a könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. A közkönyvtár szolgáltatásait a hozzáférés egyenlősége alapján nyújtja mindenki számára, tekintet nélkül korra, származásra, nemre, vallásra, nemzetiségre, nyelvre vagy társadalmi helyzetre.

Könyvtárunk gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. Arra törekszünk, hogy minden korosztály találjon benne a maga igényeit kielégítő anyagot.