Lánycsók Községi Könyvtár

Szolgáltatásaink

Könyvek és folyóiratok helyben használata.

Könyvek kölcsönzése.

Internethasználat.

Fénymásolás.

Szövegdoboz: Közhasznú információk szolgáltatása, internetes tájékoztatás.

Könyvtárhasználat oktatása, segítségnyújtás szaktárgyi órák lebonyolításához.

Mese-DVD-k kölcsönzése

Krónikaírás.

A krónikák és mellékleteik megtekinthetők a könyvtárban.